O TERAPII

.

TATO SKUTEČNOST S SEBOU NESE KROMĚ NÁKLADŮ I JISTÉ VÝHODY:

O konzultacích s klienty nejsou vedené žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci.
.
Klienti o sobě nemusí sdělovat bližší osobní údaje (adresu, rodné číslo), 
sezení může proběhnout zcela anonymně.
.
Mohu nabídnout termíny 
v krátké a potřebné době a terapii přizpůsobit adekvátní vaší potřebě.
.
Frekvence konzultací na
základě vzájemné dohody.
.
Při práci s dětmi a nezletilými vyžaduji na úvodní schůzce písemný souhlas rodičů.


NEJVHODNĚJŠÍ JE SYSTEMATICKÁ A PRAVIDELNÁ TERAPIE.
Postupem času se interval mezi terapiemi prodlužuje, až k úplnému pocitu Vaší pohody 
a odstranění všech blokujících aspektů, které zatěžují Váš život.

  .

VYUŽÍVANÉ METODY

.

METODA NLP
Neuro-Lingvistické Programování
NLP vychází z toho, že většina problémů v životě pochází z modelů a vzorců chování, které se ukládají do našeho podvědomí již od dětství.Ty, které nám nepůsobí žádné potíže, můžeme používat nadále, ty ostatní
je potřeba nahradit novými a osvobozujícími, aby nás v životě neobtěžovali.

METODA EFT
Emotional Freedom Techniques
EFT je založeno na objevu, že příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému. 
Americký psycholog Dr. R.Callahan zjistil, že stimulací určitých bodů dochází k harmonizaci toku energie v meridiánech a tím i odstranění či ústupu problému.

METODA Kvantová Energetická Transformace Mysli
Quantum Emotional Transformation
Metoda KETM je založena na autohypnotickém stavu a následném sugestivním opakování, jež programuje podvědomí a přehrává staré omezující programy, které se za ta léta staly našim tichým společníkem a pracují proti nám v domnění, že nás chrání.

.

Přivítám Vás
v příjemném civilním prostředí v cenru měta.
Poté si v klidu popovídáme o tom,
co Vás trápí a začnete vyprávět svůj příběh,

s kterým za mnou přicházíte.
Za pomocí mých otázek
si společně určíme cíl, kterého
chcete dosáhnout.

Zaměříme se na nejsilnější negativní emoce, které s Vámi nejvíce rezonují
s kterými začneme postupně pracovat.

Poté zhodnotíme výsledek naší práce, především to, jak se cítíte.
U většiny případů pocítíte úlevu hned, nebo
do několika dnů po sezení.